Basisboek integrale veiligheid

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk kun je:

  • uiteenzetten waarom veiligheid een dominant thema is in de huidige samenleving;
  • uiteenzetten wat het begrip ‘risicomaatschappij’ inhoudt;
  • uiteenzetten wat het begrip ‘veiligheidsutopie’ inhoudt en het begrip ‘vitaliteit’ een plaats geven in dat verband;
  • sociale veranderingen noemen die verband houden met vitaliteit en veiligheid;
  • uiteenzetten wat een netwerkmaatschappij is en waarom veiligheidsnetwerken belangrijk zijn;
  • drie concepten beschrijven voor het besturen van veiligheid.