Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. De Duitse socioloog Beck noemt onze samenleving een ‘risicomaatschappij’. Wat bedoelt hij daarmee?
  2. Boutellier signaleert een veiligheidsutopie. Wat houdt dat begrip in? Welke plaats neemt het begrip ‘vitaliteit’ daarbij in?
  3. Beschrijf kort vijf maatschappelijke veranderingen die verband houden met vitaliteit en veiligheid.
  4. Noem drie verschillende concepten voor het besturen van veiligheid.
  5. Neem een beleidsplan van een gemeente: welke van de drie besturingsconcepten vind je in de tekst terug? Illustreer het antwoord met voorbeelden uit de tekst.