Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Wat houden de schakels van de veiligheidsketen in?
  2. Wat is het verband tussen de keten en de cirkel van Deming?
  3. Wat zijn enkele belangrijke aspecten van het gebruik van de keten?
  4. Je bent ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid. In jouw gemeente vindt een calamiteit plaats: bij een ruzie in een buurthuis wordt een jongen van 16 jaar neergestoken, verschillende andere jongeren raken lichtgewond. De neergestoken jongen overlijdt een paar uur later in het ziekenhuis. De buurt is in rep en roer. Alle jongeren kwamen uit die wijk en de meeste buurtbewoners kenden de overleden jongen. De gemoederen lopen hoog op en er worden diverse klachten neergelegd bij de gemeente over de ­veiligheid in de wijk. Beschrijf welke stappen jij zou ondernemen na dit incident. Benoem tevens de schakel van de veiligheidsketen waarbinnen je acties gaat ondernemen.
  5. Op 3 oktober 2007 is in Rotterdam een grote rampenoefening gehouden. Zoals je gelezen hebt in voorgaande hoofdstukken kunnen we vanuit een breder perspectief (een integrale benadering) kijken naar veiligheids­problemen. Voor de invalshoek ‘tijd’ zijn vijf fasen te onderscheiden.
    1. Koppel drie van die vijf fasen aan onderstaand artikel over de rampenoefening in Rotterdam.
    2. Geef uitleg over wat er met deze drie fasen wordt bedoeld.

Grote rampenoefening in Rotterdamse haven

 

ROTTERDAM – Met een nagespeelde aanvaring tussen een containerschip en een rondvaartboot is woensdagochtend in en rond de haven in Rotterdam een grote, landelijke rampenoefening begonnen. Ongeveer 2000 bestuurders, ambtenaren en hulpverleners doen eraan mee. Honderden mensen spelen de rol van slachtoffers en publiek.

 

Tijdens de oefening, die de naam Voyager heeft meegekregen, wordt een ongeval nagebootst waarbij veel slachtoffers vallen. Ook is er een terrorismedreiging en moeten chemische stoffen worden bestreden. Zowel de verantwoordelijke ministers in Den Haag als de autoriteiten in Rotterdam moeten besluiten nemen over de aanpak van de crisis.

Voyager is te vergelijken met de terreuroefening Bonfire, die begin april 2005 in en rond de Amsterdam Arena werd gehouden. Eens in de twee jaar is er zo’n grootschalige oefening, die bedoeld is om goed voorbereid te zijn op rampen en crises. Tijdens oefeningen moet blijken of de autoriteiten en hulpverleners goed met elkaar samenwerken, of ze de juiste procedures volgen en of de uitwisseling van informatie goed verloopt.

 

Bron: www.nu.nl, 3 oktober 2007.