Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Welk bestuursorgaan vervult een prominente rol bij de handhaving van de openbare orde, en waarom?
  2. Noem vier voorwaarden waaraan de bestuurlijke bevoegdheden in het algemeen moeten voldoen.
  3. Waarom is de toepassing van de hierboven beschreven bevoegdheden omkleed met waarborgen als het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel?
  4. Maak een plan van aanpak voor de invoering en toepassing van preventief fouilleren in jouw gemeente.
  5. Schrijf een advies aan het gemeentebestuur over de keuze bestuurlijke boete/bestuurlijke strafbeschikking.