Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Legemaate, J. en R. de Roode (2009) Veilig melden van incidenten in de gezondheidszorg: voorbeelden van (buitenlandse) wetgeving.
Tijdschrift voor Veiligheid, 8, 1, 20-34.

De laatste jaren is er van verschillende kanten op aangedrongen in Nederland wetgeving tot stand te brengen met betrekking tot het melden van incidenten in de gezondheidszorg.
Deze wetgeving dient te voorkomen dat gegevens die worden gemeld ten behoeve van kwaliteitsverbetering kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden (zoals het bestraffen van de melder). In andere sectoren van de Nederlandse samenleving, maar ook in andere landen, is reeds dergelijke wetgeving gerealiseerd. De analyse van deze (buitenlandse) wetgeving levert interessante suggesties op voor een eventuele wettelijke regeling ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.