Basisboek integrale veiligheid

Deel 2: Veiligheidspartners (de spelers in het veld)
 

Het tweede deel van het boek gaat over de partijen met wie een veiligheidskundige te maken krijgt. Dat deel is uiteindelijk niet veel gewijzigd. We planden wel vier nieuwe hoofdstukken: over Bijzondere Opsporingsdiensten, gemeentelijke toezichthouders, zorg- en welzijnsinstellingen en burgers. Deze zijn er niet gekomen omdat we geen of onvoldoende auteurs konden vinden die deze onderwerpen tot hun domein van studie hadden gemaakt en daarover een hoofdstuk konden schrijven. Mogelijk zochten we niet goed genoeg, maar ook houden we het voor mogelijk dat we hier te maken hebben met leemtes in ons vakgebied.
deel 2