Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Leeuw, T. de, en R, van Swaaningen (2011) Veiligheid in veelvoud: beeld, beleid en realiteit in Rotterdams Oude Westen.
Tijdschrift voor Veiligheid
, 10, 1, 26-42.

In dit artikel willen wij laten zien hoe verschillende actoren (waar onder bewoners, professionele actoren in het veiligheidsbeleid en jongeren) ieder op hun eigen manier aankijken tegen de veiligheid in de Rotterdamse ‘probleemwijk’ het Oude Westen. Op basis van kwalitatief onderzoek concluderen wij dat een eenvormig beeld, zoals dat uit de Veiligheidsindex naar voren komt, geen recht doet aan de verscheidenheid aan opvattingen in de buurt en als kompas voor het veiligheidsbeleid dus niet bruikbaar is. Een kwalitatieve analyse van de diverse uiteenlopende veiligheidsbeelden in de wijk biedt meer mogelijkheden om veiligheid als lokaal fenomeen te begrijpen en succesvol te beïnvloeden.

 

Boutellier, H. en E. van Marissing (2011) Veiligheidsarrangementen in IJburg. Over de praktijk van de besturing van veiligheid.
Tijdschrift voor Veiligheid
, 10, 1, 59-68.

Dit artikel beschrijft en beoordeelt de ontwikkeling van drie zogenoemde veiligheidsarrangementen in de relatief jonge wijk IJburg in Amsterdam. Op basis van bestaande data en aanvullende interviews werden drie kernproblemen in de veiligheidssituatie gelokaliseerd: overlast van jongeren, probleemgezinnen en verborgen crimineel gedrag. Met alle spelers op het veiligheidsveld werden de problemen besproken en aangevuld met andere strategieën. De ontwikkeling kent vier fasen: een objectieve diagnose, een verfijnde analyse ten behoeve van de selectie van kernproblemen, een inventarisatie van actoren en hun rol in de bestaande netwerken en een intensieve bespreking van de tekortkomingen in de bestaande aanpak. Een veiligheidarrangement is een onderzoeksmatig onderbouwd beleidsinstrument gericht op verbetering van de rollen van actoren ter verbetering van het lokale veiligheidsbeleid.

 

Dorn, T., M. Ceelen, O. Boeij, K. Das en M. Christophe (2010) Forensisch-medische expertise voor slachtoffer van huiselijk geweld. Hoe werken politie en forensische artsen samen?
Tijdschrift voor Veiligheid, 9, 4, 3-15.

De effectieve aanpak van huiselijk geweld vereist een adequate afstemming tussen instanties die een rol hebben in de afhandeling van huiselijk-geweldincidenten. In dit onderzoek wordt de samenwerking van twee belangrijke ‘ketenpartners’, de forensische geneeskunde en de politie, nader belicht. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende politieregio’s geen uniform beleid voeren wat betreft het aanvragen van letselverklaringen. Met name de financiering van letselverklaringen door een onafhankelijke forensische arts is een knelpunt, omdat forensisch medische expertise niet onder de medische zorg valt die door de zorgverzekeraar wordt gedekt.