Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Uit welke organisaties bestaat de justitiële keten en welke taken vervullen zij?
  2. Beschrijf de relaties tussen de organisaties van de justitiële keten en geef hierbij aan of er sprake is van een sturingsrelatie of een samenwerkings­relatie.
  3. Noem twee ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het denken over en de positionering van de justitiële keten en beschrijf vervolgens op welke wijze de invloed van deze ontwikkelingen tot uitdrukking komt in de verschillende afstemmingsinitiatieven die we in de praktijk aantreffen.