Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Wat is het verschil tussen algemeen bestuur en medebewind? Geef voorbeelden.
  2. Wat is facetbeleid en wat is sectorbeleid? Geef argumenten voor en tegen beide vormen als het gaat om veiligheidsbeleid.
  3. Hoe wordt op hoofdlijnen een veiligheidsregio bestuurd?
  4. Samen met enkele collega’s vorm je het Dagelijks Bestuur van een veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur heeft gevraagd om een lijst van de zes belangrijkste partners van de veiligheidsregio. In de relatie met die zes wordt het komende jaar geïnvesteerd. Maak een lijst waarop de bestuurders kunnen beslissen.
  5. Je bent hoofd van de afdeling Veiligheidszaken van een gemeente. De burgemeester heeft gevraagd om een lijst van de zes belangrijkste veiligheidspartners van de gemeente. In de relatie met die zes wordt het komende jaar geïnvesteerd. Maak een lijst waarop de burgemeester kan beslissen.