Basisboek integrale veiligheid

Suggesties voor verder lezen

Bervoets, E., E.J. van der Torre, A. Besselink & V. van Bolhuis (2009) Bij de tijd: wijkagenten in Hollands Midden. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 

Poot, C.J. de, R.J. Bokhorst, P.J. van Koppen & E.R. Muller (2004) Recherche­-portret. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

 

PVP (Projectgroep Visie op de Politiefunctie) (2005) Politie in ontwikkeling. Den Haag: NPI.

 

Stol, W.Ph., A.Ph. van Wijk, G. Vogel, B. Foederer & L. van Heel (2004) Politiestraatwerk in Nederland. Zeist: Kerckebosch.