Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Is de rol van de krijgsmacht in de binnenlandse veiligheid sinds 1950 toe- of afgenomen? Licht je antwoord toe.
  2. Wat zijn de acht belangrijkste binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgsmacht?
  3. Welke taken voert de KMar permanent uit voor de minister van VenJ?
  4. Je bent de nieuwe Commandant van de KMar. Maak lijstjes met kansen en bedreigingen voor jouw organisatie. Maak ook een lijstje met vijf beleidsprioriteiten; acties die je zelf met je staf kunt uitvoeren om de positie van jouw organisatie ten opzichte van de civiele politie en de rest van de krijgsmacht te versterken.
  5. Je bent als civiele beleidsmedewerker van het Rijk verantwoordelijk voor crisisbeheersing. Om welke capaciteiten van de krijgsmacht zou je vragen in geval van een pandemie? En om welke bij langdurige, grootschalige rellen? Beargumenteer je antwoorden.