Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Vander Beken, T. (2011) Grensvervaging tussen interne en externe veiligheid. Achtergronden en gevolgen.
Tijdschrift voor Veiligheid, 10, 4, 59-69.

Hoewel interne en externe veiligheid traditioneel als onderscheiden concepten worden gehanteerd en op die basis ook taken van politie en van het leger van elkaar worden onderscheiden, vervagen de grenzen ertussen steeds meer. Door een uitbreidend veiligheidsconcept, een verandering in de aard van de interventies op vreemd grondgebied en een wijzigend vijandsbeeld, groeit de overlapping tussen militaire en politiële doelstellingen en taken. Deze realiteit verschilt van de uitgangspunten van het bestaande juridisch en normatief kader dat wel nog steeds gebaseerd is op het onderscheid tussen interne en externe veiligheid.