Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Hoe groot is de Nederlandse beveiligingsbranche bij benadering?
  2. Wat voor typen beveiligingsorganisaties kunnen worden onderscheiden?
  3. Welke specifieke wetgeving geldt er voor de beveiligingsbranche en wat voor eisen stelt deze wetgeving aan beveiligingsorganisaties en hun werknemers?
  4. Welke oplossingen kun je bedenken voor het beter laten functioneren van zelfreguleringsmechanismen in de beveiligingsbranche?
  5. Bepaal je eigen standpunt over de positie die particuliere beveiligers momenteel innemen ten opzichte van de politie en de overheid. Beredeneer vervolgens wat toekomstscenario’s voor de beveiligingsbranche zijn met betrekking tot de plaats en rol van hun medewerkers in veiligheidsnetwerken.