Basisboek integrale veiligheid

Vragen

 1. Welke hoofdtaken heeft de brandweer in de dagelijkse brandweerzorg en welke bij rampen?
 2. Welke taakvelden of sectoren kent de brandweer?
 3. Welke ontwikkelingen vonden bij de brandweer de afgelopen jaren plaats? Welke vind je het wezenlijkst voor het functioneren van de brandweer in de toekomst, en waarom?
 4. Wat is het ‘ontkleuren van de rampenbestrijding’?
 5. Heeft de gemeente waarin je woont een integraal veiligheidsbeleid? In hoeverre is daarin rekening gehouden met:
  • de bereikbaarheid van brandweervoertuigen bij de inrichting van nieuwe wijken;
  • de routering van gevaarlijke stoffen;
  • de vaststelling van procedureafspraken over de betrokkenheid van de brandweer?