Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Bedenk een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de definitie van criminaliteit plaats- en tijdgebonden is.
  2. Noem minstens drie theorieën over criminaliteit en bijbehorende beleidsmaatregelen.
  3. Wat zijn de voor- en nadelen van het registreren van de etnische achtergrond van verdachten in de politiesystemen?
  4. Waarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen typen jeugddelinquenten en typen problematische groepen?
  5. Wat zijn mogelijke knelpunten in een integrale en effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en welke oplossingen zie je?