Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Goldenbeld, C., P. Morsink, N. Dragutinovic en W. Scheper (2006) Veiliger verkeer door snelheidsbeheersing.
Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 2, 5-22.

Beheersing van rijsnelheden, een van de pijlers van verkeersveiligheidsbeleid, wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door de toepassing van snelheidslimieten in combinatie met snelheidscontroles door de politie. In de komende jaren biedt nieuwe voertuigtechnologie interessante mogelijkheden voor snelheidsbeheersing. De nieuwe technologie kan opereren in aanvulling op bestaande controles, technologisch geïntegreerd met controles of zelfs ter vervanging van controles. Dit artikel gaat in op de wetenschappelijke kennis over snelheidscontroles en op alternatieve snelheidsbeheersingssystemen zoals Adaptive/Advanced Cruise Control (ACC) en Intelligente snelheidsassistentie (ISA). Tevens besteedt het artikel aandacht aan meningen en voorkeuren van partijen die met deze vernieuwingen te maken zullen krijgen.