Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Benoem de verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ terrorisme.
  2. Noem één kenmerkende terroristische organisatie of beweging van respectievelijk de tweede, derde en vierde terroristische golf.
  3. Noem drie algemene trends in terrorisme en beschrijf ze kort.
  4. Is terrorisme een fenomeen van voorbijgaande aard of zal het ondanks alle strijd tegen terrorisme toch blijvend zijn? Licht je antwoord toe.
  5. Is het verstandiger om de nadruk te leggen op het tegengaan van radicalisering of op het versterken van de opsporingsmogelijkheden van potentiële terroristen? Beargumenteer je antwoord.