Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Mud, M. (2006) Modellering van arbeidsongevallen. ‘Contact met agressor’.
Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 2, 23-40.

Dit artikel is gebaseerd op het werk van de Workgroup Occupational Risk Modelling (WORM): B.J.M. Ale (TU Delft), H. Baksteen (RIVM), L. Bellamy (White Queen), A. Bloemhoff (Consument &Veiligheid), M. Damen (Rigo, A. Hale (TU Delft), M.L. Mud (ARC), J.I.H Oh (Ministerie SZW), I.A.Papazoglou en O. Aneziri (Demokritos). Binnen het programma Versterking Arbeidsveiligheid van het ministerie van SZW is het risicomodel arbeidsongevallen ontwikkeld door de Workgroup Occupational Risk Modelling (WORM). Doel van dit risicomodel is het in kaart brengen van ongevalsrisico’s voor werknemers, om zo het risico van een bepaalde beroepsgroep te bepalen en de effecten van mogelijke maatregelen te kunnen voorspellen. De eerste stap van het project is geweest het ontwikkelen van generieke ongevalscenario’s op basis van ruim 9100 arbeidsongevallen. Dit artikel beschrijft de wijze waarop deze modellen zijn opgesteld aan de hand van een bijzonder type ongevallen: namelijk ongevallen ten gevolge van agressie op het werk.