Basisboek integrale veiligheid

Suggesties voor verder lezen

Bottelberghs, B., C. Soer, A. den Herder & C. Teng (2007) Praktijkboek ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Den Haag: Sdu Uitgevers.

 

Egten C., R. Vergeer & W. Vos (2005) Samenwerken aan externe veiligheid, een hulpmiddel voor gemeenten. Den Haag: SGBO.

 

InfoMil (2006) Handleiding Besluit externe veiligheid inrichtingen en Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Den Haag.

 

Smallenburg, N.E. & D. van de Meijden (2005) Jaarboek externe veiligheid. Den Haag: Sdu Uitgevers.