Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Welke twee risicomaatstaven gelden in het Nederlandse externe veiligheidsbeleid?
  2. Uit welke stappen bestaat de risicobenadering?
  3. Welke kennis heb je nodig om een plaatsgebonden risico of een groeps­risico vast te stellen en welke rol speelt het invloedsgebied daarbij?
  4. Wat zijn brongerichte en effectgerichte maatregelen?
  5. In welk opzicht schiet het werken met uitsluitend plaatsgebonden risico’s en groepsrisico als toetsingskader tekort? Welke aanvullingen vind je wenselijk?