Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Wat is cyberspace en wat zijn, gezien vanuit het oogpunt van veiligheid, twee essentiële verschillen met de echte wereld?
  2. Noem drie cybercrimes. In welke volgorde van ernst plaats je deze, en waarom?
  3. Welke problemen ondervinden politie en justitie bij de bestrijding van cybercrime?
  4. Geldinstellingen en providers zijn partners van politie en justitie in de bestrijding van cybercrime. Welke van hun belangen kunnen strijden met het opsporingsbelang?
  5. Als je dit hoofdstuk overziet: op welke punten zou een integrale veiligheidskundige met name een bijdrage kunnen leveren? Beargumenteer je antwoord.