Basisboek integrale veiligheid

Vragen

  1. Welke processen leiden tot een toename van het overstromingsrisico in Nederland?
  2. Zoek in de Waterwet op wat de normen zijn voor dijkring 14 en voor dijkring 48. Hoe verklaar je de verschillen?
  3. In het watermanagement wordt ingezet op het bieden van meer ruimte voor water. Welke twee maatregelen zijn in dit licht denkbaar voor de beheersing van wateroverlast? En welke twee maatregelen voor de beheersing van overstromingsrisico’s?
  4. Welke overstromingskenmerken staan aan de basis van overstromings­risicozones? Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van deze zones voor ruimtelijke planners?
  5. De Deltacommissie Veerman noemt in haar rapport Samen werken met water twaalf aanbevelingen voor de toekomst. Bestudeer de samenvatting van dit rapport. Op welke pijlers van meerlaagse veiligheid zijn deze aanbevelingen volgens jou gebaseerd? Motiveer je antwoord.