Basisboek integrale veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid

Van ieder artikel kunt u een korte samenvatting raadplegen. Indien u toegang heeft tot de online versie van het Tijdschrift voor Veiligheid kunt u tevens doorklikken naar het gehele artikel.

Zoeteman, B. en W. Kersten (2009) Mediaberichtgeveing over calamiteiten: de magie meester?
Tijdschrift voor Veiligheid, 8, 1, 35-47.

Door de globaliserende media kunnen overheden niet meer als monopolisten communiceren over hun crisismanagement. Om beter te communiceren bij calamiteiten kunnen overheden zich bedienen van nieuwe instrumenten. Op basis van een onderzoek dat in de periode 2005-2007 is uitgevoerd naar ca. 110 calamiteiten is gebleken dat de hoeveelheid media-aandacht redelijk goed kan worden voorspeld op basis van een klein aantal kenmerken. Dit geeft autoriteiten de mogelijkheid in een vroege fase een passende communicatiestrategie te ontwikkelen. Voorspelcriteria zijn bijvoorbeeld de economische schade, het aantal geëvacueerden en de magiefactor. Deze factor betreft aspecten die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij tot de verbeelding spreken en een hoge emotionele lading hebben.